استقبال بازدیدکنندگان از غرفه پلتفرم آهن فروش در نمایشگاه بین المللی فولاد1400 کیش

استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان عزیز در نمایشگاه بین المللی فولاد1400 کیش از غرفه پلتفرم آهن فروش که در طی روزهای برگزاری، بسیاری از شرکت ها و فعالان حوزه آهن و فولاد آماده خود را جهت همکاری با آهن فروش اعلام نمودند.

فهرست