درباره آهن فروش

اکنون که در شرایط پر التهاب اقتصادی و عدم ثبات قیمتها، خصوصا برای محصولات فلزی که رابطه تنگاتنگی با قیمت ارز دارد قرار گرفته ایم، تامین و تهیه لیست متنوعی از آهن آلات موردنیاز پروژه های ساختمانی و فنی مهندسی یکی از دغدغه های اصلی برای پیمانکاران و سازندگان می باشد. این در حالیست که اکثریت فروشگاه های خرده فروشی آهن آلات که تامین کننده نهائی آهن آلات مورد نیاز سازندگان و پیمانکاران می باشند، فاقد فروشگاه اینترنتی مناسب به منظور ارائه قیمت روزانه به مشتریان خود می باشند.

این پلتفـرم با هدف معرفی فروشگاه هـای اینترنتی آهن آلات ساختمانی سراسر کشـور، محلی مناسب برای خرید و فـروش بهتریـن و مناسب ترین محصولات آهـنی مورد نیاز فروشندگان و پیمانکاران می باشد…

سایت و اپلیکیشن آهن فروش

محلی برای معرفی فروشگاه های اینترنتی آهن آلات ساختمانی

وبسایت: www.ahanfroosh.com

پروژه های دیگر

نتیجه‌ای پیدا نشد.

تحقیقات و مشاوره فنی کسب و کار
سامانه مرکز تلفنی هوشمند
فهرست